لنز کور رنگی | خرید لنز تماسی برای کوررنگی | لنزویژن

لنز کور رنگی

1.250.000 تومان2.500.000 تومان

لنز تماسی با قابلیت تصحیح کور رنگی

توجه: قبل از خرید این لنز حتما باید به چشم پزشک مراجعه کنید.

پاک کردن
+